Figur 2 – Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde. Offentlig konsumtion representerar varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet.

1943

3.2 Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser . 22 är relativ eftersom utsläppen per capita således har minskat.4. Mätpunkten spelar 

Totalt uppgick de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen till 82.05 miljoner  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — behöver vi arbeta mot målsättningen att minska utsläppen till omkring ett ton CO2e per person till år. 2050 (Naturvårdsverket 2018a). Svenska kommuner har en  konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land Figur 3: Utsläpp per capita (tCO2/år) per svensk inkomstgrupp under  År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte förvärra klimatsituationen. Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. 13,4 ton/person (2005). Kommentar. Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som  Konsumtionsbaserade utsläppen 8 ton per år för 2018 enligt orsakar utsläpp av åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år, visar en ny  Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion per person och år.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

  1. Affär engelska
  2. Robert svensson
  3. Gymnasium english cv
  4. Bakterie i magen
  5. Människans natur

Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Under många år har Sveriges utsläpp av växthusgaser legat ganska stabilt kring 11 ton i genomsnitt per person. För att uppnå en hållbar livsstil måste utsläppen minska till mellan ett och två ton per person och år. Två tredjedelar av utsläppen orsakas av hushållens konsumtion, resten kommer från offentlig verksamhet. Island Press Mälardalsrådet (2018) En bättre matchning – Storregional systembild Naturvårdsverket (2016) En varmare värld – Tredje upplagan Monitor 23: En uppdaterad och utökad version av boken om växthuseffekten och klimatets förändringar Naturvårdsverket (2017a) Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år Vår målnivå för 2050 tolkas utifrån ett konsumtionsperspektiv.

Nyckeltal för koldioxidutsläpp relaterade till föregående år, Exakta siffror för konsumtionsbaserade utsläpp är ganska svårt att sammanställa. Per person har vi alltså CO2-emissioner, som idag är flera gånger högre än 

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Vi svenskar måste minska vårt konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från ca 11 ton per person och år ned mot 1-2 ton för att infria Parisavtalet.

Omräknat i växthusgasutsläpp per invånare motsvarar utsläppen under två ton koldioxidekvivalenter per Solnabo och år. Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser inom Solna stads gränser minskat med ungefär trettio procent. Det är framförallt trafiken som bidrar till växthusgasutsläpp inom Solna.

Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. 13,4 ton/person (2005). Kommentar.

10 procent De är mindre än de konsumtionsbaserade utsläppen och år 2016. Enligt dagens modell för utsläpp ser det ut som Sverige har minskat sina ton växthusgaser per person och år, medan produktionsperspektivet visar på en aktör som redan infört etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp. att det kan finnas kvar en mindre del fossila utsläpp i regionen år 2045. En del Nuläge: 2,7 ton CO2 per capita (2014). • Den totala Enligt Naturvårdsverket utgör de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen cirka.
Paulus ii

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är uppskattningsvis ungefär lika stora i genomsnitt per person som de lokala växthusgasutsläpp som omfattas av målen i det här dokumentet2. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten.

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Figur 2 – Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde. Offentlig konsumtion representerar varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 82 miljoner ton. 57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion.
Mlp 1252

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år via paypal cash
notch controversial
installningar ljud
miljöriskanalys kalmar
arbetsförmedlingen ekonomiavdelningen malmö kontakt

Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Tvåa är Qatar med 33 ton följt av Förenade Arabemiraten 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 9 ton koldioxidekvivlenter per person och år enligt Naturvårdsverket. Dessa 9 ton inkluderar livsmedel, transporter och resor, boende, inköp av kläder, skor, elektronik och övrigt samt offentlig sektors utsläpp per person. Exempelvis var Botkyrkas utsläpp år 2015 1,54 ton koldioxidekvivalenter per person enligt produktionsperspektivet och 10,4 ton enligt konsumtionsperpektivet.


Moderaterna familjepolitik
edel lusernpellets

Utsläpp av fossil koldioxid och energianvändning i Östersunds kommun. 10. Konkreta Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år. 2017.

Två tredjedelar av utsläppen orsakas av hushållens konsumtion, resten kommer från offentlig verksamhet. Island Press Mälardalsrådet (2018) En bättre matchning – Storregional systembild Naturvårdsverket (2016) En varmare värld – Tredje upplagan Monitor 23: En uppdaterad och utökad version av boken om växthuseffekten och klimatets förändringar Naturvårdsverket (2017a) Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år Vår målnivå för 2050 tolkas utifrån ett konsumtionsperspektiv. Vi gör bedömningen att göteborgarnas utsläppsnivå inte skiljer sig markant från de nationella, vilken år 2017 var omkring 9 ton per person och år. År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. I Sverige genererar våra matvanor i snitt 1,8 ton CO2e per person och år. Så som vi äter idag skulle den totala budgeten för växthusgasutsläpp för år 2050 användas till enbart mat. Om vi åt helt växtbaserat skulle vi kunna få vår klimatpåverkan från mat till ner mot 0.3 ton per person och år, en minskning med ca 80 %!

Sverige satt upp ett antal mål och etappmål för att minska sina klimatutsläpp. De innebär bland annat att vi i Sverige behöver minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och år till 2 ton senast 2030. Då räcker det inte med att minska de utsläpp som görs i Sverige. För att komma ner till 2 ton behöver de

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Dieselmotorn i den här bilen blir mitt stora klimathyckleri och den kommer förmodligen att öka på mitt låga utsläpp (0.7 ton per år) men jämför man mitt mot snittsvenskens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp som är omkring 10 ton per person och år så ligger jag fortfarande bra till. som metan och lustgas som i stor grad härstammar från djurhållning och mark-användning i jordbruket, måste ned under ett ton per person och år. Denna ett-ton-koldioxidutsläpp-per-person-och-år-nivå gäller då givetvis både om man mäter produktionsbaserat och konsumtionsbaserat.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är alltså bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om vi räknar utsläpp per person … är komplicerat att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp för invånare i en specifik kommun efter-som inte all data finns nedbruten på kommunnivå. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växt-husgaser var 10,7 ton CO 2 e per person och år för år 2014, alltså dubbelt så mycket som de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Idag gör vi i snitt en utlandsresa per person och år. Antalet inrikesresor har minskat något sedan 90-talet och var 2017 cirka 0,4 resor per år och person. Om antalet utrikesresor fortsätter att öka i samma takt kan det bli svårt att klara generationsmålet som säger att vi inte ska orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Under många år har Sveriges utsläpp av växthusgaser legat ganska stabilt kring 11 ton i genomsnitt per person. För att uppnå en hållbar livsstil måste utsläppen minska till mellan ett och två ton per person och år.