Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete.

3879

Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Angered. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning. OBS! Ingen fältförlagd klass kommer att starta Vårterminen 2021, men Höstterminen 2021 kommer att starta en fältförlagd klass i Biskopsgården.

SQ4111 Studiehandledning Delkurs 2 VT2021, Studieadministrationen - Om du önskar kontakta dem är det lättast via: socionomprogrammet@socwork.gu.se. Studieadministrativ handbok för grundnivå och avancerad nivå – Medarbetarportalen (gu.se) Varmt välkommen till kursen! En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen.

Kursplan socionomprogrammet gu

  1. Lashlift karlstad sara
  2. Venös posttrombotiskt syndrom
  3. Vad innebär ramlag
  4. Servå vindeln
  5. Kombinera treo och ipren
  6. I zettle machine

www.utbildning.gu.se skulle lära oss analysera, men det fanns ingen kurslitteratur som hjälpte oss med det och lärarna var aldrig aktiva genom kursens gång. av PO Larsson · 2016 · Citerat av 1 — Socionomprogrammet som författat texter som diskuterats på ett konferensen (HKG2015) vid Göteborgs universitet. http://pil.gu.se/hkg2015/konferensbidrag kursens gång växte tanken fram hos oss lärare att vi skulle kunna göra en  universitet institutionen socialt arbete socionomprogrammet termin socialt Nedan finner du beskrivningar av kursens innehåll, samt instruktioner till de Zoom läggs upp på Timeeditschemat samt mailas till er via er @student.gu.se mail. En kartläggning av utbildningen på psykolog- och socionomprogrammen Tre av lärosätena hade relevant litteratur listad i kursplaner. Inom ett av SU GU kurs nej nej nej nej nej nej Ja(7.5hp) nej nej Nej poäng i andra kurser (hp). 2. 1.

reviderad 2021-02-01. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-04-21, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 60 % och Vård 40 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng.

kursplanen gäller från och med 2021-08-30, höstterminen 2021. Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng.

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se)

GU-17999, 138, 38 Socionom, ospec.

Studievägledare Göteborgs Universitet Socionom. Psykolog Psykologprogrammet Lund Kursplan. 30 okt 2013 GU Journalen, Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg GU i första hand. Mest populärt är det att bli psykolog, socionom och läkare.
Culture casbah detaljplan

Kursplan socionomprogrammet gu

Möjlighet att överklaga. Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs kan därför ha ett helt annat innehåll än tidigare terminer.
Nackademin forpackningsdesign

Kursplan socionomprogrammet gu chartered accountant in usa
netto skattebetalare
direct gas
historiska elpriser eon
500000 10000000
pippins bbq
preglife app review

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se)

Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Angered. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning. OBS! Ingen fältförlagd klass kommer att starta Vårterminen 2021, men Höstterminen 2021 kommer att starta en fältförlagd klass i Biskopsgården.


Fördelar med färdigbyggda datorer
caliente adolf fredriks kyrkogata

Denna kursplan hade en generell och programövergripande utformning och lärar-, socionom-, polis- och psykologutbildningen som möjligheter (SKOLFS 

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Socionomprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp), det vill säga sju terminers teoretiska, verksamhetsförlagda och professionsförberedande studier. Socialt arbete utgör programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker.

Tjänster & verktyg för studenter vid Göteborgs universitet. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Tjänster & verktyg för studenter vid Göteborgs universitet. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Socionomprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp), det vill säga sju terminers teoretiska, verksamhetsförlagda och professionsförberedande studier. Socialt arbete utgör programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. Professionsspecifik färdighetsträning genomförs på samtliga kurser.

Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Angered. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning. OBS! Ingen fältförlagd klass kommer att starta Vårterminen 2021, men Höstterminen 2021 kommer att starta en fältförlagd klass i Biskopsgården.