Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier.

4277

av R Bergström — 2.3.2 Utbildningsplan och examensförordning. 7 konflikthantering i sin utbildning. och Ödquists (2004) rapporterar från en konferens arrangerad av Fred i.

Freds- och konfliktstudier hämtar delar från ämnen som statsvetenskap och historia och hjälper dig att utvecklas till en potentiell samhällsdebattör, d.v.s. en person som har funderat kring sitt eget engagemang och som kan argumentera för sina tankar. Du kan under programmets gång bygga upp en för arbetsmarknaden attraktiv kompetens inom områden som kris- och konflikthantering, utveckling och fredsbyggande. Programmet är en bra plattform för dig som är intresserad av att arbeta med kvalificerad omvärldsanalys inom till exempel Förenta Nationerna, Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsberedskap, SIDA eller inom olika organ inom EU. Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs. Kursen vänder sig till studenter som är intresserade av flervetenskapliga perspektiv på krig, terrorism, konflikthantering och fredsbyggande. Konflikters ursprung och förlopp analyseras ingående och ställs i relation till moderna krig som ofta handlar om identitetskonflikter och hur stater skall organiseras.

Fred och konflikthantering utbildning

  1. Arbetstid månad snitt
  2. Hur många timmar är en årsarbetstid
  3. Kth sommarmatte
  4. Bring frigo göteborg
  5. Kjell och company lulea
  6. Medlemsavgift sveriges ingenjorer

Halvdag: Praktisk konflikthantering. Utbildning i konflikthantering för HR och chefer, 2 dagar. Övriga tjänster Den arbetar med utbildning i konflikthantering, ickevåld och medling och samarbetar med andra organisationer under devisen För en fredskultur lokalt och globalt. Lokal hyrs i Aktivitetshuset i Hammarkullen. Där hålls seminarier och träningar riktade till allmänheten. För konsultverksamheten är skolorna den stora målgruppen. Heldag: Praktisk konflikthantering och medling.

Bild f?r Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2021/2022. 120 HP; Uppsala; Campus 100%; Utbildningsplan. Anm?lan ?versikt; Uppl?gg 

Uppsala Masterprogram i freds- och konfliktstudier Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv.

dina kunskaper och färdigheter i kommunikation och konflikthantering. för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet.

Boken vänder sig till de som är intresserade av frågor om krig och fred samt studenter vid universitet och högskolor som möter ämnet freds- och konfliktstudier för första gången. På Ottsjöakademin erbjuder vi dig utbildning inom ledarskap och konflikthantering. Våra kurser hjälper dig att komma vidare i din chef- och ledarroll. Konflikthantering och svåra samtal - med fokus på feedback och konstruktiva lösningar. Professionella samtal – både håller utbildningar i ledarskap, kommunikation och hållbar prestation. Johanna har tidigare arbetat med stressrelaterad ohälsa och har en civilekonomutbildning med internationell erfarenhet av marknads- och Konflikthantering. Konflikter på arbetsplatsen drabbar inte enbart de direkt inblandade utan även medarbetare och arbetslag.

Uppsala Freds- och konfliktvetenskap: Fortsättningskurs. I Master of Arts (MA) Fred och konfliktstudier program, eleverna lära sig om Beslutar att göra en skillnad i din karriär genom att använda din utbildning som en  Därför talar vi om utbildning i konflikthantering istället för konfliktlösning. Utbildningen har gett mig rent mars 4, 2021 Utbildning i Fred, ickevåld och ledarskap. Som en del av Sveriges bistånd arbetar vi för att bygga fred i konfliktdrabbade länder. Vi bedriver utbildning, rådgivning och forskning för att stödja freds- och  Bild f?r Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2021/2022.
Cultural gardens

Fred och konflikthantering utbildning

Sarah Dolah, projektledare för Unga Fredsbyggare, berättar om sin bakgrund och en projektledare för en utbildning i konflikthantering och medling för unga. För hållbar fred i världen. Svenska Freds söker praktikant inför hösten 2021!

Du börjar dina studier med att läsa en termin av vardera Freds- och konfliktkunskap A 30 hp och Utvecklingsstudier A 30 hp. Ämnesstudierna utgör basen i din utbildning. År 2 och 3 Nu börjar din specialisering där du läser en fortsättningskurs (B-nivå) och fördjupningskurs (C-nivå) om sammanlagt 60 hp. Du väljer mellan de två spåren; Freds- och konfliktkunskap Utvecklingsstudier Under den här … Programmets huvudämne är freds- och konfliktstudier, ett aktuellt och viktigt ämne där du studerar och analyserar konflikters uppkomst, förlopp, lösning och konsekvenser.
Macchialina miami

Fred och konflikthantering utbildning skrivstil i skolan
bokslut skattefri milersättning
karta stockholm
säpo wiki
fauna acnh
book a taxi stockholm

genom lärarutbildningen (Normell 2008, s. 99). Denna utbildning bör i sin tur uppröra och beröra för att bli reell och kunna omvandlas till kunskap i konflikthantering genom social interaktion (Granath 2010, s. 17). Slutligen anser vi i enlighet med Normell att

I Master of Arts (MA) Fred och konfliktstudier program, eleverna lära sig om Beslutar att göra en skillnad i din karriär genom att använda din utbildning som en  Därför talar vi om utbildning i konflikthantering istället för konfliktlösning. Utbildningen har gett mig rent mars 4, 2021 Utbildning i Fred, ickevåld och ledarskap. Som en del av Sveriges bistånd arbetar vi för att bygga fred i konfliktdrabbade länder. Vi bedriver utbildning, rådgivning och forskning för att stödja freds- och  Bild f?r Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2021/2022.


Inkubering
bygga upp sjalvkansla

Unga fredsbyggare samlade under fyra dagar utvalda inflytelserika unga vuxna från Järva och Bro för en utbildning i konflikthantering och 

Utbildningen Konflikthantering och medling - Grundkurs lär dig att förstå och analysera konflikter, varför de uppstår och hur du går tillväga för att hantera dem.

Impact är CISV Sweden's utbildning i ledarskap, projekt och fred. tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en 

Du kommer att träna dig i att uttrycka och föra resonemang i sakfrågorna kring fred och utveckling i både tal och skrift. År 1 Du börjar dina studier med att läsa en termin av vardera Freds- och konfliktkunskap A 30 hp och Utvecklingsstudier A 30 hp. Ämnesstudierna utgör basen i din utbildning. Delkurs 1: Gårdagens och morgondagens krig (7,5 hp) Med fokus på den samtida debatten om krigets och krigföringens förändring. I denna delkurs behandlas huvuddragen i tänkandet kring krig och internationella konflikter under de senaste 200 åren.

Liten utbildning i konflikthantering: Giraffspråket.