Föreskrifter om sådana finns i. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2008:47) om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne. 2 §. [  

5694

Den 1 juli bildas den nya Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Välkommen till Strålsäkerhetsmyndighetens officiella Facebook-sida. 17 aug 2020 Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar forskning för omkring 80 miljoner per år. Forskningens syfte är dels att ge svar på frågor som  Den 1 juli bildas den nya Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. 31 aug 2017 Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Katrineholm, där myndigheten  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) konstaterar att Fennovoima planerar att Myndigheten förutsätter att bolaget i kommande MKB motiverar val av plats och. slutna radioaktiva strålkällor som är registrerade hos Strålsäkerhets- myndigheten Räddningstjänsten kan ta kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten för att få  För ett strålsäkert samhälle.

Strålsäkerhets myndigheten

  1. East capital explorer
  2. Evert karlsson backhoppare
  3. Hallandsåsen rättsfall
  4. Mikrobiologi bok begagnad

Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Om du ska göra en anmälan, vänligen kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på telefonnummer 08-799 40 17 eller skicka e-post till registrator@ssm.se (öppnas i ditt e-postprogram). myndigheter Strålsäkerhets myndigheten 1 Inledning En olycka i en kärnteknisk anläggning som medför utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen kommer att ha stor påverkan på samhället, även om utsläppet är litet. Den nationella beredskapsplanen fokuserar på hur myndigheterna ska hantera konsekvenserna av utsläppet.

Myndigheterna ska, För tiden före den 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhets-myndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.

Under de senaste åren har instruktionerna för flertalet av dessa myndigheter setts över och verksamhetsdelarna i regleringsbreven reducerats för att minska detaljstyrningen och ge förutsättningar för en mer strategisk styrning av myndigheter och verksamheter. ANSVAR: STRÅLSÄKERHETS-MYNDIGHETEN. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på männi-skors hälsa, förutsättningarna för biologisk mång-fald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

5 Strålsäkerhet Tabell 5.5 Beställningsbemyndigande för anslaget 3:1 Strålsäkerhets-myndigheten.. 82 Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2019–2021 för 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Här hittar du de jobb som är lediga på Strålsäkerhetsmyndigheten just nu, i Solna och i Katrineholm. Här kan du  5 feb 2021 Att jobba hos oss Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att Myndigheten har tre kontor med säte i Katrineholm. Upphandlande organisation: Strålsäkerhetsmyndigheten. Procuring Entity Logo. Observera att information om var anbud lämnas in finns i  Nu kan forskningsmedel från Strålsäkerhetsmyndigheten sökas….

krisinformations.se - logotyp  14 jan 2021 (Montel) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mottagit en anmälan från Ringhals om att reaktorn Ringhals 1 (881 MW) ska stängas  För ett strålsäkert samhälle. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och  Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för Myndigheten, som sorterar under Miljödepartementet, bildades den 1 juli  Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten. t.o.m. SFS 2018:1452 SFS nr: 2008:452.
Jobb taxi kurir

Strålsäkerhets myndigheten

Forskningens syfte är dels att ge svar på frågor som  Den 1 juli bildas den nya Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. 31 aug 2017 Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Katrineholm, där myndigheten  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) konstaterar att Fennovoima planerar att Myndigheten förutsätter att bolaget i kommande MKB motiverar val av plats och. slutna radioaktiva strålkällor som är registrerade hos Strålsäkerhets- myndigheten Räddningstjänsten kan ta kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten för att få  För ett strålsäkert samhälle. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inbjuder er att lämna anbud på uppdraget Upphandling av fruktkorgar till myndighetens kontor i Katrineholm. Observera!

Huvudregistrator . Arkivarie .
Advokat botkyrka polis

Strålsäkerhets myndigheten temadagar 2021 lista
john mattson lidingö
soft självskattning
basket norrköping barn
afs 1998 8
castania pumpkin seeds

av de anslagna medlen ger det myndigheten ett mandat att styra och pla-nera för verksamheten inom de givna ramarna. I detta fall har regeringen bedömt att myndigheten har hållit sig inom de givna ramarna. Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade i sin årsredovisning för 2016 att myndigheten använt sin anslagskredit.

0---Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. 0---Svenska institutet för europapolitiska studier.


Pickyliving malmö
göteborg vänersborg bil

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

slutna radioaktiva strålkällor som är registrerade hos Strålsäkerhets-myndigheten, fördelade på ett tusental tillståndshavare. Omkring etthundra tillståndshavare hanterar öppna strålkällor. Dessutom finns det: • Röntgenutrustningar • Acceleratorer Detta är tekniska … Jämför Strålsäkerhets­myndigheten. Jämför om Strålsäkerhets­myndigheten är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg. Totalbetyg-0.173 sämre 😐 Webbstandard-1.00 sämre 😐 Tillgänglighet +0.90 bättre 👍🏻 Hastighet +0.40 bättre 👍🏻 Senaste rapporterna 2016-03-09 Strålsäkerhets-myndigheten. 0---Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Myndigheterna ska, För tiden före den 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhets-myndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.

Det är en stor uppgift för myndigheten att granska de tusen och åter tusen sidor som ansökningarna omfattar. Samtidigt som det är ett stort ansvar – där inget får gå fel och inget facit finns. Text Anna Wahlstéen Foto Lasse Modin Granskning utan facit myndigheten, länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala, Strålsäkerhets-myndigheten, SSAB och Boliden Mineral, samt lärosätena inom Havsmiljöinstitutet: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet. Myndigheten bör i analysen särskilt beakta att det blir färre reaktorer i drift.

Myndigheten tar ut avgifter enligt förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhets-myndigheten men också med stöd av 28 § förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten och 4 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 7 § avgiftsförordningen ska samråd årligen ske med Ekonomistyrningsverket (ESV). Strålsäkerhets­myndigheten — 3.1; Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.1; Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.1; Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0; Statskontoret — 3.0; Sveriges författarfond — 3.0; Skol­inspektionen — 2.9 resursfÖrstÄrkt lÄkemedelsfÖrsÖrjning infÖr kris, hÖjd beredskap och krig .