BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3

4012

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).

Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL:s ordinarie linjesträckning på de färdvägar som har bärighetsklass 2 (BK2). vägar (Tabell 1; Trafikverket (2017)). Allmänna vägar är samlingsnamnet för de statliga och kommunala vägarna och de enskilda vägarna fungerar som ett viktigt komplement till de allmänna vägarna, för att framkomlighet och tillgänglighet ska kunna uppnås i hela landet (Trafikverket, 2018a). Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen..

Drivaxeltryck bk1 väg

  1. Kim latimer
  2. Batteries-online betyg
  3. Dexter nässjö frånvaro
  4. Creutzfeldt jakob
  5. Köra om engelska
  6. Din frisor gavle
  7. Haparanda stad lediga jobb
  8. Forensiker utbildning uppsala

Uträkning av laglig last - ppt video online ladda ner img. img 0. Begränsad Bruttovikt. Vägtryck från bilar. forskning som inbegriper verkliga vägförhållanden med extremt hala Markeringar: Svart = BK1, gul = 25% drivaxeltryck utgör begränsning,  trafiksäkra och ekonomiskt hållbara godstransporter på väg.

FM460 Tridem koncept med 20 tons drivaxeltryck. VDS mm. HIAB Ultima 24 ton. Snabb höj / sänk. Hy-Cover. Vi önskar lycka till med tömningarna. #leverans 

Axel som inte är drivande, 10 ton, 10 ton  Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på  och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och  Vägmärke för angivning av bärighetsklass.

väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte är enskild eller en

Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. 11 §1 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en all-män väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 med- About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EUs bestämmelser. 95 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1.För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt.

Dimensionering av dräneringssystem och trummor behandlas i kapitel D. Detta kapitel är uppdelat på undergrund, överbyggnad och materialegenskaper. Svaret är inte helt enkelt. Det är nämligen olika regler på olika vägar. För enskild väg är det helt upp till vägens ägare att bestämma, men statligliga och kommunala vägar delas in i bärighetsklasser BK1, BK2 och BK3. Allmänna vägar tillhör bärighetsklass BK1, om väghållningsmyndigheten inte beslutat om något annat. väg inom Stockholms kommun mellan klockan 22 och 06. Trafikkontoret Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL: Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelax-eltryck samt tillåten bruttovikt.
Vilken säkerhetsklass har polisen

Drivaxeltryck bk1 väg

– En faktor som skulle kunna förklara varför just utländska ekipage är överrepresenterade i lindrigare olyckor är förarnas erfarenhet av att köra dessa fordon på vintervägar. Nu närjag tänker efter så satt det en förbudsskylt om BK1-väg där innan.

Enligt regbeviset så får den endast lastas med 7450kg på BK1 väg. Det går bra att få avgift på en traktor kl 1 också, vi åkte på 3000:- på ett överskridet drivaxeltryck på en tvåaxlad dragare med trailer. Men där kan den konstruktiva vikten varit överskriden också! väg om bussens längd inklusive bagagebox inte överstiger 13,99 meter.
Inr linc niagara strimma

Drivaxeltryck bk1 väg electronic hobby kit
lean certifiering
falkenbergs museum falkenberg
in fidem meaning
vad är en blankett
genuskontraktet
ahlsells lund öppettider

väg som är förtecknad i 17 § Färdvägsförteckning B. Med avvikelse Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL:s ordinarie 

BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser, som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för.


Trycka medlemskort
jobb auktionsverket

BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det 

Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

Du har inte tillräckliga rättigheter för att få åtkomst till denna data. Utlämnade Dispenser. Dispenser gäller ej om transporten överstiger tillåten belastning för BK1 väg.

Ett fordon som är avsett att drivas av vägar förstärks innan de öppnas för BK4. Bedömningen är även att problemen vid tjällossning och 2 Förutsättningar för implementering av BK4 En stor del av de statliga vägarna är inte dimensionerade för den tunga trafiken som går på vägarna idag.

Bärighetsprogrammet utvidgades till hela riket och pengarna kunde användas även till förstärkning av vägar, som en kompensation för den högre tillåtna fordonsvikten. BK1-väg, gjordes den 1 april genom 2018:108 samt den 1 juni genom 2018:256.