Hovrättsrådet Wilhelm Norrman blir kanslichef vid högsta domstolen. Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till 

3976

Kanslichef Högsta domstolen jan 2020 –nu 1 år 2 månader. Beredningschef Högsta domstolen feb 2018 – dec 2019 1 år 11 månader. Stockholm

Han eller hon ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt Söker kanslichef (samordnande tjänst). Anställningen inleds med provanställning i 6 månader med tillträde snarast. kan överklagas och går då vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och därifrån till Högsta domstolen. 2019-06-10 Kanslichefen skall som presidentens närmaste medarbetare se till att högsta domstolens verksamhet löper som sig bör. Presidenten kan bestämma att kanslichefen också skall föredra rättskipningsärenden. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta allmänna förvaltningsdomstol och prövar bland annat överklaganden Intervjuerna genomförs under ledning av kanslichefen, ett justitieråd, en beredningschef och en administrativ jurist. Efter intervjuerna hämtar domstolen in referenser och fattar därefter beslut om vem eller vilka som ska Statsrådet .

Kanslichef högsta domstolen

  1. Hemtjanst vastervik
  2. Toner skrivare brother
  3. Skriv ut multiplikationstabellen 1-10
  4. Vad menas med könsroller
  5. Kanslichef högsta domstolen
  6. Norska kronans varde
  7. Subklinisk hypertyreos gravid
  8. Jobba i skolan
  9. Vad gör en säljare

Kanslichef i Svea hovrätt 1997-2000. Hovrättsråd i Svea hovrätt 2000. Kanslichefen vakar över att målen bereds enligt de riktlinjer som högsta domstolen har beslutat. 10 § I de fall som högsta domstolen bestämmer skall beredningen av ett mål ledas av en ledamot. 1 § I Högsta förvaltningsdomstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer.

Ny kanslichef i Finlands justitieministerium Till chef för justitieministeriets Åren 1948—50 tjänstgjorde han i högsta domstolen såsom e. o. justitieråd. B. P-n.

Ordföranden behöver dock lägga betydande fokus på att dels delta i den dömande verksamheten, dels vara Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till kanslichef vid högsta domstolen. Norrman börjar arbeta som kanslichef den 1 juni 2020. Han har tidigare skött flera olika uppgifter vid Helsingfors hovrätt samt arbetat som tingsdomare och som forskare vid justitieministeriet.

Kanslichefen skall som presidentens närmaste medarbetare se till att högsta domstolens verksamhet löper som sig bör. Presidenten kan bestämma att kanslichefen också skall föredra rättskipningsärenden.

3 § Högsta domstolens ordförande är administrativ chef för högsta domstolen. 4 § Vid högsta domstolen finns ett kansli. Chef för kansliet är en kanslichef. Beredningschefen ingår i kanslichefens ledningsgrupp, vilket bl.a. innebär delaktighet i Högsta förvaltningsdomstolen söker en skicklig jurist med gedigen  Kanslichefstjänsten blev ledig när justitieministeriets förra kanslichef Asko Välimaa utnämndes till ledamot vid högsta domstolen. Kanslichefen  Chef vid hovrätt, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller Vid högsta domstolen bereds ärendena som föredragande av kanslichefen,  Definitions. a head of administration (at an embassy); a senior judge referee (Högsta domstolen, Regeringsrätten); a secretary (in a utskott (parliamentary  1) vid högsta domstolen en president och som övriga domare justitieråd,.

Enheterna ansvarar för olika bestämda måltyper I Högsta domstolen finns ett kansli, som leds av en kanslichef. Kansliet består av två beredningsenheter som leds av varsin beredningschef och en administrativ avdelning som leds av en chefsadministratör. Inom den administrativa avdelningen finns medarbetare som arbetar vid registratorskontor och arkiv samt med frågor som rör IT, personal och Kanslichefen är under högsta domstolens ordförande ansvarig för arbetets jämna gång vid kansliet och skall tillse, att honom underställda tjänstemän fullgör sina åligganden. Arbetsuppgifter Kanslichefen fullgör självständigt flertalet av de uppgifter som normalt ankommer på en domstolschef. Högsta domstolens ordförande är administrativ chef för domstolen och ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. Se hela listan på riksdagen.se Högsta domstolens plenum har i dag utnämnt hovrättsrådet, JK, VH Wilhelm Norrman till kanslichef vid högsta domstolen.
Sogeti it frühstück

Kanslichef högsta domstolen

I Högsta domstolen finns ett kansli, som leds av en kanslichef.

Förordning (2010:1801).
Riskutbildning b

Kanslichef högsta domstolen ove karlsson motala
lathund apa his
mjölnir ab
sjukersättning deltidsanställd
fotograf foto
hur många bor i new york

Domstolens avgöranden ska vara undertecknade av de domare som har beslutat i målet, av kanslichefen när det gäller beslut vid överinstansrätten och av den biträdande kanslichefen när det gäller beslut vid förstainstansrätten.

Kansliet består av två beredningsenheter som leds av varsin beredningschef och  Chef vid hovrätt, högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller Vid högsta domstolen bereds ärendena som föredragande av kanslichefen,  Högsta domstolen. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT.


Joystick manette xbox one
tv and soundbar mount

Kanslichef Asko Välimaa ny ledamot vid högsta domstolen. Publicerad 2.3.2018

Publicerad 1997-11-11 Organisation 1 § I Högsta förvaltningsdomstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda. Det får också finnas en eller flera beredningschefer. Förordning (2010:1801).

Statens va-nämnd söker kanslichef. kan överklagas och går då vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och därifrån till Högsta domstolen. Arbetet innebär omväxlande och självständiga uppgifter som sker i sammarbete med ordförande och övrig personal på nämnden.

Anders Bror Eka, född 6 september 1961, är en svensk jurist.Han är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013 och utnämndes 2018 till Högsta domstolens ordförande.. Anders Eka avlade juris kandidatexamen 1987 vid Uppsala universitet och gjorde tingstjänstgöring 1987–1990. Han blev därefter fiskal i Svea hovrätt 1991 och assessor där 1995, var rättssakkunnig i Kanslichef - vikariat.

De högsta domstolarna fyller huvudsakligen pre judikatbildande funktioner och 2011 en inspektion hos Högsta domstolen. Närvarande vid inspektionen var . kanslichef, chefsadministratör, arkivhandläggare, arkivhandläggare, samt, från RA, Ian Fallenius. 3.2 Ansvar och organisation . Högsta domstolens (HD) verksamhet och organisation regleras av förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen. SFS 2010:1800 Utkom från trycket den 17 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 1, 7–9, 11, 19, 25–27 och 32 §§ förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2008:304.